Bij Autorijschool M. de Wit is het mogelijk om complete pakketten af te nemen volgens de CBR- richtlijnen. Een spoedcursus is ook mogelijk, evenals losse lessen.

Vooraf is het moeilijk te bepalen hoeveel lessen er nodig zijn. Aan de hand van de eerste les kan een inschatting gemaakt worden van het benodigde aantal rijlessen. Bij ons wordt u volledig voorbereid op het vernieuwde rijexamen.

U rijdt bij ons met een vaste instructeur en een vaste auto (Seat Ibiza).

CBR praktijkexamen

Vooraf
In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt u uit hoe het examen verloopt. Na controle van uw identiteitsbewijs overhandigt u het gesloten formulier Zelfreflectie kandidaat CBR (formulier). Op dat formulier heeft u vóór het examen uw sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met u besproken.

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.

Vervolgens vraagt de examinator u een aantal voorbereiding- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

De rit
Dan begint de rit. De examinator let onder meer op uw beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. U wordt beoordeeld op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres.

In het vernieuwde rijexamen rijdt u een gedeelte van het examen -zo’n tien tot vijftien minuten- zelfstandig naar een bepaalde bestemming.
Als u vóór dit praktijkexamen tijdens de Tussentijdse toets (T.T.T.) een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. De vrijstelling geldt altijd alleen voor het eerstvolgende examen na de tussentijdse toets.

Milieubewust rijgedrag
Voor een beter milieu en voor de eigen portemonnee is het belangrijk dat automobilisten milieubewust autorijden, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag.
Aan dit onderwerp wordt ook in het vernieuwde theorie-examen extra aandacht besteed.
Wilt u testen of u milieubewust rijdt? Doe dan de online rijstijltest.

Fouten
U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of u voldoende in huis heeft om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Geslaagd
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag.
Als u bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier en wordt uw verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid geregistreerd door de rijksdienst wegverkeer (RDW). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of u bent geslaagd voor het examen. De registratie van de verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de registratie van de verklaring van geschiktheid een jaar.

Het rijbewijs ophalen
Bij het gemeentehuis in uw woonplaats kunt u uw rijbewijs aanvragen. U dient een legitimatiebewijs en een pasfoto mee te nemen. Voor het aanvragen van uw rijbewijs bij de gemeente, moet u op het moment van aanvraag in Nederland woonachtig zijn en daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.

Gezakt
Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan de instructeur achteraf uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met uw instructeur in verband met vervolglessen.
Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie. Wanneer uw antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met uw rijinstructeur te bespreken.

Vier keer gezakt?
Wanneer u voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt, komt u in aanmerking voor een nader onderzoek. Het praktijk examen wordt afgenomen door een examinator van het CBR. U legt het examen af in dezelfde auto waarin u rijles heeft gehad. Het examen duurt ongeveer 45 minuten.

Bel of App!