Via onze autorijschool kunt u ook uw theorie halen. Wij maken gebruik van theorie-online. Bij ons kunt u een theoriepakket aanschaffen, bestaande uit een theorieboek en 15 uur online oefenen. Theorie-online werkt met behulp van praktijk- en animatiebeelden en gesproken tekst. Dit is een zeer goede methode om je theoriecertificaat te behalen. Mocht u tijdens de cursus vragen hebben dan kunnen we u online begeleiden en/of we bespreken dit in de auto door middel van praktijkvoorbeelden. Bekijk de demovideo.

CBR theorie-examen

Het vernieuwde theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  1. gevaarherkenning (25 vragen)
  2. verkeersregels (30 vragen)
  3. verkeersinzicht (10 vragen)

1) Gevaarherkenning
Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. De gevaarherkenningsvragen worden beantwoord door aan te geven wat u in deze situatie zou doen:

– Remmen
– Gas loslaten
– Niets
: flink snelheid verminderen of zelfs stoppen
: extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze
: door blijven rijden met dezelfde snelheid

2) Verkeersregels
Welke verkeersborden we in Nederland kennen is vastgelegd in het “Regelement verkeerborden en verkeerstekens”. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt een publieksversie beschikbaar, in de vorm van de brochure Verkeersborden en verkeersregels in Nederland. Hierin staan alle verkeersborden afgebeeld en worden de regels uitgelegd.

3) Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat er in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Wanneer bent u geslaagd?

U bent geslaagd wanneer u 12 vragen goed heeft (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en 35 vragen goed heeft (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Zo gaat het nieuwe theorie examen!

Bel of App!